Ziekmeldingen & verlof

Ziekte van uw kind

Bij onverhoopte afwezigheid in verband met ziekte van uw kind, vragen we u dit vóór 8.30 uur telefonisch door te geven:

  • Locatie Michiel ten Hovestraat, tel. 015 2134615
  • Locatie Harnaschpolder, tel. 015 2135880

We bellen u - mede om de veiligheid van uw kind te waarborgen - als uw kind om 8.45 uur nog niet op school is. 

 

Verlof-aanvraag

Het kan een keer voorkomen dat uw kind 'binnen' schooltijd verlof nodig heeft. Aan het toekennen van verlof verbindt de wetgever - overheid en gemeente - regels. Deze vindt u o.a. in de schoolgids. Eén van de regels is dat u verlof schriftelijk aanvraagt met onderstaand verlofformulier. Meer informatie vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen