Verzekering

Het Laurentiusbestuur sloot voor alle onder haar bestuur ressorterende basisscholen een collectieve scholierenongevallenverzekering af. De leerlingen zijn hiermee - onder schooltijd, bij buitenschoolse activiteiten en op de weg naar en van school - tegen kosten als gevolg van ongevallen verzekerd . Dit is een aanvullende verzekering. Eerst spreken ouders hun eigen verzekering aan. Meer info volgt binnenkort.